top of page

 NATUURLIJK HEUVELLAND

Wij beheren en ontwikkelen natuur  in het  H E U V E L L A N D.

 Met ons natuurlijk beheer zetten wij onder andere grote en kleine grazers in, deze leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een bio-divers landschap. 

Biodiversiteit is iets wat wij nastreven, zo geven wij de natuur de ruimte.

bottom of page