top of page

R U N D E R E N 

 

 i n     d e

 

 N A T U U R

Runderen spelen een belangrijke rol in de natuur. Ze houden het landschap open, zonder runder begrazing zal het landschap verbossen.

Runderen kunnen struiken snoeien en bomen schillen. Daarnaast eten en vertrappen ze houtige gewassen in de kwetsbare kiemplantfase. Door met kracht tegen (jonge) bomen te schuren, creëren ze openheid in dichtbegroeide gebieden.

Zo zijn opengetrapte plekken in een gesloten grasmat de perfecte kiembedden voor kruiden, bloemen en andere gewassen.

Begrazing remt niet alleen de bosontwikkeling af, maar ook het woekeren van snelgroeiende grassen in graslanden en heide.  

De invloed van runderen gaat echter nog verder: zij  verspreiden zaden via hun vacht en laten hier en daar hun mest vallen. Dit leidt tot allerlei kansen voor dieren en planten om zich  te ontwikkelen.

Zo profiteren paddenstoelen en insecten van  rundermest. Vogels maken dankbaar gebruik van het halfopen landschap en leven hier van mestkevers en andere grote insecten.

Zo heeft het rund een oer rol in de natuur van het Heuvelland.

bottom of page