top of page

    

S C H A P E N

                in de

 

     N A T U U R

 

Bij het ontwikkelen van een kruiden- en bloemrijk grasland kunnen schapen een cruciale meerwaarde hebben. Door schapen begrazing kan de bodem op een natuurlijke manier verschraald worden.

Verschraling van de bodem geeft kruiden en bloemen de kans om te groeien en tot bloei te komen. Afhankelijk van de productiviteit van de grasvegetatie, bezoeken de schapen het terrein een aantal malen per jaar waardoor er zich allerlei nieuwe processen ontwikkelen.

Begrazing is een selectief proces in tegenstelling tot maaien. Met name in het voorjaar, als de groeiomstandigheden optimaal zijn, eten de schapen de voedzame grassen selectief weg. Kruiden en bloemen profiteren hiervan.

In het najaar blijven uitgebloeide planten en ruigtes weer deels staan. Dit heeft een duidelijke meerwaarde voor insecten wat betreft voortplanting, nestgelegenheid  en overwintering.

Kortom de biodiversiteit neemt hierdoor toe  

 

bottom of page